Окръжен фестивал на куклено-театралната самодейност [Афиш]

  • Година: 1981

  • Размер: 48 х 68 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001809 Категория:

Организатор: Окръжен съвет за култура, Окръжен център за художествена самодейност – Хасково
Дата и място на събитието: 29 октомври б. г. (1981 – 1984 г)., Куклен театър – Хасково

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”