Недялка Симеонова

  • Година: 1919

  • Размер: 9 х 13,5 см

Код: ##001163 Категория:

Проф. Недялка Симеонова ( 02.12.1901г. -14.03.1959 г.) – цигуларка и музикална педагожка. Родена в Хасково.
Фотографирана е като ученичка на професор Г. Хавеман в Дрезденската музикална академия.

  • Собственост: Красимир Захариев- Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”