Репетиция на постановката "Господинът е на лов" – Иван Чаушев и режисьорът Мариан Клеви

  • Година: 1991 -1992

  • Размер: 12,5 х 8 см

Код: ##001348 Категория:

Иван Чаушев в ролята на Полицая от постановката
"Господинът е на лов" по Жорж Фейдо, режисьор Мариан
Клеви.
Иван Чаушев – актьор, художник, почетен гражданин на гр. Хасково,
носител на наградата на Община Хасково "Ал. Паскалев",
за цялостен принос в литературата и изкуството.

  • Собственост: Иван Чаушев - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”