Румен Янакиев

  • Година: 1943

  • Размер: 8,5 х 13,5 см

Код: ##001223 Категория:

Румен Янакиев – брат на Любомир Тенев. Проф. Румен Янакиев – роден в Хасково, осиновен от Ганка Баларева (сестра на майка му Надежда Баларева ) и д-р Димо Янакиев. Професор в икономическия университет по статистика.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”