Лeдоход по река Марица

  • Година: 1920-1929

  • Размер: 9 x 14 см

  • Местоиздаване: б. м.

Код: ##135857 Категория:
  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”