Souvenir de Moustaffa-Pacha. Grande rue.

  • Година: 1912-1913

  • Размер: 9 x 14 см

  • Местоиздаване: б. м.

Код: ##135903 Категория:

Пощенска картичка, изпратена по време на Балканската война преди градът да бъде опожарен от турците. Картичката е с печат на II военна инспекционна област.

  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”