Свиленград – Мостът на р. Марица

Svilengrad - Le pont de la riviѐre Maritza

  • Година: б. г.

  • Размер: 8,5 x 13,5 см

  • Местоиздаване: б. м.

  • Издателство: Българска фотография

Код: ##135827 Категория:
  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”