Свиленград. Мостът на река Марица

Svilengrade

  • Година: 1920-1929

  • Размер: 8,5 x 13,5 см

  • Местоиздаване: б. м.

Код: ##135779 Категория:

Мостът е построен през 1529 г. от Мустафа паша, велик везир при Селим I и Сюлейман Великолепни.

  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”