Албена. Премиера [Афиш]

  • Година: 1963

  • Размер: 59 х 83,5 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001812 Категория:

Режисьор: Благой Стратев. Худ. проектант: Никола
Бенковски. Худ. костюми: Ани Тосузова.
Организатор: Държавен народен театър – Хасково
Дата и място на събитието: 20 – 22 декември 1963 г., сезон 1963 –
1964 г., Държавен народен театър – Хасково

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”