Ураганът. Нощна изповед [Афиш]

  • Година: 1967

  • Размер: 59 х 84 см

  • Местоиздаване: Сливен

Код: ##001797 Категория:

Ураганът от В.Н. Бил-Белоцерковски. Режисьор: Илия
Флоресков. Гост-художник: Тодор Станилов.
Нощна изповед от Ал. Арбузов. Режисьор: Невена Михайлова.
Художник: Николай Сърчаджиев.
Организатор: Драматичен театър – Хасково
Дата и място на събитието: 14 – 17 декември 1967 г., сезон 1967 –
1968 г., Драматичен театър Хасково

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”