Посрещане на Новата 1941 година в Опитния театър

  • Година: 1941

  • Размер: 13,5 х 8,5 см

Код: ##001239 Категория:

Любомир Тенев с приятели. Прави от ляво на дясно Стефан
Сърчаджиев, трети – Цвети Иванов, пети – Любомир Тенев. Седналите
– пети Владимир Василев, съпругата му и последната в ляво Сашка
Манчева – по-късно Тенева съпруга на Л.Тенев .
"Опитен театър" – основан от Стефан Сърчаджиев и Гриша
Островски през трийсетте години на XX век.
Проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в
Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”