Свиленград. Честване на 1000 години цар Симеон

  • Година: 1929

  • Размер: 9 x 12 см

  • Местоиздаване: б. м.

Код: ##135908 Категория:
  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”