Фестивал

  • Година: 1968

  • Размер: 8 стр. ; 42 см.

  • Местоиздаване: София

  • Автор: Ред. колегия : Борис Балев - отг. ред. и др.

Код: ##000378 Категории: ,

1968 1 – 10
Други ред.: Тошо Лижев – зам.-отг. ред., Ангелина Петрова, Весела
Табакова, Иван Данов, Коста Цонев.
Изд. Нац. подготвителен к-т.
IХ Световен фестивал на младежта и студентите, София, 1968.
Забележка: Броевете са с липсващи дати, затова предложените дати
в "Дигитална библиотека Хасково" са
примерни.

Години


  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”