Хасковски глас

Седмичник за култура, информация и стопанство.

  • Година: 1934

  • Размер: 58 см.

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##000347 Категории: ,

I    № 1 – 19      27 окт. 1934 – 9 март 1935
От № 18 подзаглавие: Информационен седмичник.
От № 2 отг. ред. Р Николов; от №13 отг. ред. Димитър Дамянов; от
№18 отг. ред. Ст. Бекяров
Сътрудници: Мара Кингел, Ал. Гиргинов, Борис Марковенски, Хр.
Въргов, Петър Стъпов, Ив. Мешеков
Местен културно – обществен вестник с прогресивна тенденция.
Ратува за обединение честните усилия на всички в града за
културното и стопанско благополучие на Хасковския край.
Излиза всяка събота.

Години


  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”