Аида

Юбилеен лист

  • Дата на издаване: май 1960

  • Година: 1960

  • Размер: 2 стр. ; 41 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##000420 Категория:

Издават Окръжен съвет на БТС и туристическо д-во “Аида” Хасково.
По случай 60-годишнината от основаването на БТС “Аида” – Хасково.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”