Христо Смирненски

Възпоменателен лист

  • Дата на издаване: 30 юни 1946

  • Година: 1946

  • Размер: 8 стр. ; 53 см

  • Местоиздаване: София

  • Автор: Художествена уредба от Николай Шмиргела

Код: ##000360 Категория:
  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”