Генерал Вл. Заимов

[Възпоменателен лист]

  • Дата на издаване: 24 дек. 1944

  • Година: 1944

  • Размер: 8 стр. ; 60 см

  • Местоиздаване: София

  • Автор: Ред. Генчо П. Цветков

Код: ##000355 Категория:

Възпоменателен лист за ген. Владимир Заимов.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”