Българската жена в националното ни развитие [Афиш]

  • Година: 1984

  • Размер: 61,5 х 84,5 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##001737 Категория:

Организатор: Окръжен съвет за култура, Окръжен съвет на
движението на българските жени – Хасково
Дата и място на събитието: 24 – 25 септември 1984 г., Изложбена
зала, ул "Раковски" 1, Дом на техниката, кино
"Клокотница"

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”