Популярна банка

  • Година: 1930-1939

  • Размер: 8,5 x 13,5 см

  • Местоиздаване: б. м.

Код: ##136045 Категория:

Банката е основана от 56 занаятчии и дребни търговци с цел да подпомогне разореното във войните местно население. Първите клиенти са посрещнати през април 1920 г.

  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”