Адам Мицкевич

1798 - 1968

  • Дата на издаване: 24 дек. 1968

  • Година: 1968

  • Размер: 4 стр. ; 40 см

  • Местоиздаване: София

Код: ##000382 Категория:

Издава 15 гимназия – София.
Счита се за бр. 17 на в. “Коларовска борба”.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”