Безсмъртни

  • Дата на издаване: 14 февр. 1969

  • Година: 1969

  • Размер: 4 стр. ; 47 см

  • Местоиздаване: Плевен

  • Автор: Ред. колегия : Тодор Цветков - ред. и др.

Код: ##000403 Категория:

Други ред.: Димитър Бояджев, Цветан Симеонов, Никола
Костадинов, Марин Мечков, Мария Атанасова, Надежда Спасова, Боян
Тодоров.
Издава Градският комитет на Българската комунистическа партия и
Окръж. исторически музей в Плевен по случай 25-годишнината от
героичната смърт на антифашистите Слави Алексиев, Цветан Спасов и
Бочо Станчев.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”