Димчо Дебелянов

Тридесет години от смъртта му

  • Дата на издаване: ноем. 1946

  • Година: 1946

  • Размер: 8 стр. ; 53 см

  • Местоиздаване: София

  • Автор: Ред. : Людмил Стоянов и др. ; Уредници : Огн. Карастоянов, Т. Поптодоров ; Худ. Маша Живкова

Код: ##000357 Категория:

Други ред.: Николай Лилиев, Константин Константинов, Атанас Далчев.
Издава Министерство на информацията и на изкуствата.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”