Литературен фронт

Специален брой

  • Дата на издаване: № 40, 4 юни 1949

  • Година: 1949

  • Размер: 8 стр. ; 60 см

  • Местоиздаване: София

  • Автор: Гл. ред. Веселин Георгиев - Андреев ; Ред. колегия : Божидар Божилов - секретар и др.

Код: ##000364 Категория:

Други ред.: Пенчо Дончев, Борис Делчев, Младен Исаев, Анна Каменова.
Броят е посветен на 150-годишнината от рождението на А. С. Пушкин.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”