Юбилеен лист

50 години ч-ще "Народна просвета" Смоляновци

  • Дата на издаване: 16 окт. 1968

  • Година: 1968

  • Размер: 4 стр. ; 41 см

  • Местоиздаване: Смоляновци

Код: ##000380 Категория:

Издава УС на читалището и инициативният съвет.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”