[Двадесет] 20 години икономически техникум

Юбилеен лист

  • Дата на издаване: 8 ноем. 1968

  • Година: 1968

  • Размер: 2 стр. ; 60 см

  • Местоиздаване: Сливен

Код: ##000397 Категория:

Издава Икономически техникум “Съби Димитров” – Сливен.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”