Иван Хаджимарчев

Възпоменателен лист

  • Дата на издаване: 15 дек. 1968

  • Година: 1968

  • Размер: 6 стр. ; 55.5 см

  • Местоиздаване: Чирпан

  • Автор: Ред. колегия : Недялко Месечков и др.

Код: ##000385 Категория:

Други ред.: Стоян Щърков – отг. ред., Борис Узунов, Христо Кънев.
Издава се от Градския съвет за изкуство и култура, Пионерския дом и Музейния съвет в град Чирпан.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”