Народен учител

  • Дата на издаване: 11 юни 1967

  • Година: 1967

  • Размер: 2 стр. ; 42 см

  • Местоиздаване: Харманли

Код: ##000419 Категория:

Издава Окр. нар. съвет отдел “Народна просвета” – Хасково и инициативен комитет – Харманли.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”