Прослава на хайдутството

Юбилеен лист

  • Дата на издаване: 24 авг. 1968

  • Година: 1968

  • Размер: 8 стр. ; 60 см

  • Местоиздаване: София

  • Автор: Ред. колегия : Йордан Веселинов и др.

Код: ##000401 Категория:

Други ред.: Спас Гергов – отг. ред., Дойно Дойнов,
Петко Караделков, Георги Луков, Стоян Нейков – отг. секретар,
Димитър Осинин, Иван Узунов, Бистра Цветкова, Борис Чолпанов.
Издание на Централния организационен комитет на националния
празник “Прослава на хайдутството” и на Съюза на
българските журналисти.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”