[Сто] 100 години Хасковски таен революционен комитет

[Юбилеен лист]

  • Дата на издаване: 21 ноем. 1972

  • Година: 1972

  • Размер: 4 стр. ; 58 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##000430 Категория:

Издание на Окръжния исторически музей и Окръжното историческо дружество – Хасково.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”