[Сто] 100 години класно училище

1860-1960

  • Дата на издаване: 13 май 1960

  • Година: 1960

  • Размер: 8 стр. ; 41 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##000429 Категория:

Издава комитет.
100 години от създаването на средното училище “Петко Каравелов” – Хасково.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”