Александър Паскалев : 140 години от рождението

Юбилеен вестник

  • Дата на издаване: 2019

  • Година: 2019

  • Размер: 8 стр. ; 42 см.

  • Местоиздаване: Хасково

  • Автор: Редколегия : Кирилка Страшникова и др.

Код: ##000438 Категория:

Други ред.: Надежда Стамова-Сотирова, Валерия
Каварджиева.
Издание на Регионална библиотека “Христо Смирненски”,
Хасково.
С финансовата подкрепа на Община Хасково по проект за Културни
инициативи, с любезното съдействие на Централен държавен архив,
НБ “Св. Св. Кирил и Методий”, СУ “Св. Климент
Охридски”, ДА – Хасково, РИМ – Хасково и литературния
изследовател Йордан Нанчев.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”