Слава на героите

  • Дата на издаване: 8 май 1970

  • Година: 1970

  • Размер: 2 стр. ; 41 см

  • Местоиздаване: б. м.

  • Автор: Ред. колегия : З. Добрева и др.

Код: ##000422 Категория:

Други ред.: Вл. Делчев, Ат. Хаджиколев.
Издава Съюзът на бойците против фашизма и капитализма по случай 25-годишнината от победата над фашистка Германия.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”