Те не умират

  • Дата на издаване: 9 септ. 1959

  • Година: 1959

  • Размер: 8 стр. ; 59.5 см

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##000436 Категория:

Издава Окръжния комитет на БКП и Окръжния народен музей – Хасково.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”