Тома Измирлиев

Възпоменателен лист по случай 12 години от смъртта му 1935 - 1947 г.

  • Дата на издаване: ноем. 1947

  • Година: 1947

  • Размер: 8 стр. ; 48 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Автор: Ред. комитет : Делчо Пандов и др.

Код: ##000437 Категория:

Други ред.: Делчо Василев, Димитър Петколичев, Петър Г. Сиротов, Георги Кацаров.
Издава д-во “Изкуство и печат” – Хасково.
На загл. стр. ръчно е изписано: “Подарен от П. Сиротов”.

  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”